Välkommen till Safe Dust Explosion, ett kunskapscenter inom förebyggande av dammexplosioner

Här samlar vi branschkunskap, forskning och utbildning i syfte att öka kunskapsnivån och sprida nya rön i ämnet. Nationellt som internationellt.

Vår ambition är att berörda verksamheter ska förstå och hantera sina explosionsrisker. Vårt fokus riktas mot en optimal säkerhetskultur för att förebygga brand- och explosionsolyckor.

Safe Dust Explosion drivs av dess partners och huvudpartners.

Aktuellt

Combustible Dust Incident Report 2020 MID-YEAR

Nu har vår samarbetspartner DustSafetyScience släppt incidentrapporten som avser första halvåret 2020.

Webbinarium: Explosionsrisker i metalldamm

Webbinarium: Explosionsrisker i metalldamm.

Vetenskaplig artikel: Unsteady 3-D RANS simulations of dust explosion in a fan stirred explosion vessel using an open source code

Vetenskaplig artikel författad av redaktionens Ken Nessvi tillsammans med Chen Huang, RISE, och Andrei N. Lipatnikovb, Chalmers.

Podcast: DSS088

Podcast med redaktionens Ken Nessvi i samtal med Dr. Chris Cloney, DustSafetyScience.

Vår Vision

Safe Dust Explosion ska sprida kunskap och rådgiva om ATEX till berörda föreningar, företag och institutioner i förebyggande syfte.

Vår Mission

Safe Dust Explosion ska driva ett unikt centrum för ATEX-frågor via en kunskapshub där forskning och utbildning samlas i syfte att öka kunskap och förståelse. Genom samordnande och kunskapsbyggande skapar vi en säker arbetsmiljö med kontinuerlig vidareutveckling för alla berörda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vår redaktion

Redaktionen för Safe Dust Explosion är densamma som de tre grundarna och består av Ken Nessvi, Patrik Carlryd samt Thomas Bergh. Redaktionens uppgift är, förutom drift, administration och marknadsföring, att förmedla kunskap via insamlande av redaktionellt material. Både från vårt partnerled men också från andra källor. Nationellt som internationellt. Har du uppslag på intressant forskning, artiklar, reportage, incidenter eller annat som känns värt att förmedla, tveka inte att ta kontakt med oss!