Välkommen till Safe Dust Explosion, ett kunskapscenter inom förebyggande av dammexplosioner

Här samlar vi branschkunskap, forskning och utbildning i syfte att öka kunskapsnivån och sprida nya rön i ämnet. Nationellt som internationellt.

Vår ambition är att berörda verksamheter ska förstå och hantera sina explosionsrisker. Vårt fokus riktas mot en optimal säkerhetskultur för att förebygga brand- och explosionsolyckor.

Safe Dust Explosion drivs av dess partners och huvudpartners.

Aktuellt

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021 - ute nu!

Combustible Dust Incident Report 2020

Combustible Dust Incident Report 2020 - ute nu!

Verksamhetsberättelse 2020

Tack alla huvudpartners och partners för årets samarbete, utan er kommer vi ingenstans! 

Combustible Dust Incident Report 2020 MID-YEAR

Nu har vår samarbetspartner DustSafetyScience släppt incidentrapporten som avser första halvåret 2020.

Vår Vision

Safe Dust Explosion ska sprida kunskap och rådgiva om ATEX till berörda föreningar, företag och institutioner i förebyggande syfte.

Vår Mission

Safe Dust Explosion ska driva ett unikt centrum för ATEX-frågor via en kunskapshub där forskning och utbildning samlas i syfte att öka kunskap och förståelse. Genom samordnande och kunskapsbyggande skapar vi en säker arbetsmiljö med kontinuerlig vidareutveckling för alla berörda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vår redaktion

Redaktionens uppgift är, förutom drift, administration och marknadsföring, att förmedla kunskap via insamlande av redaktionellt material. Både från vårt partnerled men också från andra källor. Nationellt som internationellt. Har du uppslag på intressant forskning, artiklar, reportage, incidenter eller annat som känns värt att förmedla, tveka inte att ta kontakt med oss!

Så började det

2018 initierades idén om en plattform för spridande av kunskap inom området dammexplosioner av Patrik Carlryd och Ken Nessvi. Tillsammans med Thomas Bergh skapades härefter alla förutsättningar och vid Brandfarlig Vara 2019 lanserades Safe Dust Explosion för hela branschen.
Websidan och dess externa kanaler drivs, administreras och utvecklas kontinuerligt av redaktionen. Ett nära samarbete med framför allt partnerledet fyller kanalerna med relevant information, forskning och nyheter.