Välkommen till Safe Dust Explosion, ett kunskapscenter inom förebyggande av dammexplosioner

Här samlar vi branschkunskap, forskning och utbildning i syfte att öka kunskapsnivån och sprida nya rön i ämnet. Nationellt som internationellt.

Vår ambition är att berörda verksamheter ska förstå och hantera sina explosionsrisker. Vårt fokus riktas mot en optimal säkerhetskultur för att förebygga brand- och explosionsolyckor.

SafeDustExplosion drivs av dess partners och huvudpartners.

Vår Vision

SafeDustExplosion ska sprida kunskap och rådgiva om ATEX till berörda föreningar, företag och institutioner i förebyggande syfte.

Vår Mission

SafeDustExplosion ska driva ett unikt centrum för ATEX-frågor via en kunskapshub där forskning och utbildning samlas i syfte att öka kunskap och förståelse. Genom samordnande och kunskapsbyggande skapar vi en säker arbetsmiljö med kontinuerlig vidareutveckling för alla berörda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vår redaktion

Redaktionen för Safe Dust Explosion består av Ken Nessvi (PS Group), Patrik Carlryd (AVS & Rembe) samt Thomas Bergh. Redaktionens uppgift är, förutom drift, administration och marknadsföring, att förmedla kunskap via insamlande av redaktionellt material. Både från vårt partnerled men också från andra källor. Nationellt som internationellt. Har du uppslag på intressant forskning, artiklar, reportage, incidenter eller annat som känns värt att förmedla, tveka inte att ta kontakt med oss!