Rapport från Arbetsmiljöverket

I den angelägna rapporten från Arbetsmiljöverket noterar vi bristerna gällande § 7 i AFS 2003:3 – Arbete i explosionsfarlig miljö / Riskbedömning och Undersökning. Vi vill därför uppmana alla till att följa dessa direktiv. Ofta orsakar explosioner stora materiella skador och i värsta fall även personskador. För kunna arbeta preventivt ska just en riskbedömning utföras enl § 7, som innebär att riskbedömningen ska vara dokumenterad och ha utförts av någon som har lämplig utbildning och kunskap för att göra riskbedömningar av explosiv atmosfär.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Läs mer i vår sammanställning och/eller hela rapporten nedan