Inlägg av Thomas Bergh

SafeDustExplosion goes live!

Under Brandfarlig Vara 2019 visades det nya kunskapscentret SafeDustExplosion upp för alla besökande. På scen påvisade Ken Nessvi och Patrik Carlryd vikten av att göra detta tillsammans. Nu hoppas vi på god uppslutning gällande partnerskap så att vi kan bygga kunskap här, nu och för framtiden!

Utbildning: Dammexplosioner

Dammexplosioner Målgrupp Kursen vänder sig till personal på anläggningar som hanterar brännbara fasta ämnen, exempelvis trä, papper, plast, torra livsmedel eller metaller, och där finfördelat material hanteras eller kan uppstå. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen har en direkt koppling till gällande ATEX-direktiv. […]

Utbildning: Dammexplosioner

Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter ska ha samlad dokumentation, klassade riskzoner och skyltning för att kunna minska sina risker. På vår utbildning summerar vi internationell kunskap, krav och kloka erfarenheter. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Explosion. Mål Efter utbildningen […]

ATEX

För att förbättra arbetstagarens säkerhet och hälsa vid arbete i anslutning till explosionsfarlig miljö ska ett explosionsskyddsdokument (ESD) upprättas i anläggningar enligt direktiv 1999/92/EU (användardirektivet). Utrustning som ska användas i explosionsfarlig miljö och som köps in ska uppfylla kraven i direktivet 94/9/EU (produktdirektivet). Denna handling med tillhörande bilagor är upprättad för att beskriva förekommande explosionsrisker […]