Inlägg av liffeman

Brandfarlig vara 2019

VÄLKOMMEN TILL BRANDFARLIG VARA 2019 MALMÖ BÖRSHUS 27-28 NOVEMBER En mötesplats för dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm. Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Årets program på Brandfarlig vara håller på att sammanställas men redan nu är det […]