Här hittar du artiklar, rapporter och forskningsrön. Välkommen att ladda ner!

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021

Combustible Dust Incident Mid-Year Report 2021 - ute nu!

Combustible Dust Incident Report 2020

Combustible Dust Incident Report 2020 - ute nu!

Combustible Dust Incident Report 2020 MID-YEAR

Nu har vår samarbetspartner DustSafetyScience släppt incidentrapporten som avser första halvåret 2020.

Webbinarium: Explosionsrisker i metalldamm

Webbinarium: Explosionsrisker i metalldamm.

Vetenskaplig artikel: Unsteady 3-D RANS simulations of dust explosion in a fan stirred explosion vessel using an open source code

Vetenskaplig artikel författad av redaktionens Ken Nessvi tillsammans med Chen Huang, RISE, och Andrei N. Lipatnikovb, Chalmers.

Podcast: DSS088

Podcast med redaktionens Ken Nessvi i samtal med Dr. Chris Cloney, DustSafetyScience.

Combustible Dust Incident Report 2019

Här hittar ni Combustible Dust Incident Report 2019 från vår internationella samarbetspartner DustScienceSafety.

Nytt internationellt samarbete

Redaktionen är både glada och stolta att kunna meddela att vi nu upprättat ett internationellt samarbete med DustSafetyScience.

Rapport från Arbetsmiljöverket

Angelägen rapport från Arbetsmiljöverket gällande § 7 i AFS 2003:3 – Arbete i explosionsfarlig miljö!

Modelleringsprojekt: Dammexplosioner med öppen källkod

RISE och Chalmers samarbetar i ett modelleringsprojekt om dammexplosioner…

Rapport: Dammexplosionsrisker – Metallindustri

Brandforsk_Damm_Explosionsrisker_metallidustrier_Rapport

Incident report 2019 MID-YEAR

2019 Mid-Year Combustible Dust Incident Report - Version 1

2018 Combustible Dust Incident Report

2018 Combustible Dust Incident Report - Version 1

Forskningsartikel: Explosion characteristics of biomass dust…

Explosion characteristics...

Dammexplosionrisker i metallbearbetande industri – BRANDFORSK 2019:3

Informationsblad. Brandforsk_Dammexplosionsrisker_Infobla…