Combustible Dust Incident Report 2020 MID-YEAR

Nu har vår samarbetspartner DustSafetyScience släppt incidentrapporten som avser första halvåret 2020.

Under första halvåret 2020 registrerade vi 94 bränder, 26 explosioner, 30 skador och 4 dödsfall i brännbara dammhanteringsindustrier runt om i världen. I USA (där rapporten har mest täckning) skedde 37 dammexplosioner som orsakade 27 skador och ett dödsfall.

Rapporten ger också en sammanfattning av incidenter internationellt och ger en sammanfattning av material, industrier och utrustning som är involverade i alla incidenter.

Läs och ladda ner hela rapporten här:

2020-Mid-Year-Combustible-Dust-Incident-Report-v5