Combustible Dust Incident Report 2020

Nu finns Combustible Dust Incident Report 2020 från vår internationella samarbetspartner DustScienceSafety att ladda ner.

Det finns också ett sammandrag nedan för de som föredrar detta. Besök gärna  www.dustsafetyscience.com/ för mer information.

Ladda ner här:

Dust-Safety-Science-2020-YearEnd-Incident-Report-5-5

Aggregating Combustible Dust Incidents From Around the World