Brandfarlig vara 2019

VÄLKOMMEN TILL
BRANDFARLIG VARA 2019
MALMÖ BÖRSHUS 27-28 NOVEMBER

En mötesplats för dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm.

Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.

Årets program på Brandfarlig vara håller på att sammanställas men redan nu är det klart att MSB kommer berättar om status för de nya föreskrifterna Brandfarlig vätska och Gas. Vi redovisar och utvärderar ett antal intressanta inträffade insatser och händelser i branschen. Vi får besök av juristen som går igenom ansvarsförhållande sett ur ett juridiskt perspektiv – vem är ansvarig för vad? Vi får också ta del av erfarenheterna kring en olycka med vätgas i Norge – Hur hanterar vi vätgasfrågan inom industrin? RISE kommer och berättar om dammexplosionstester.

Brandfarlig vara 2019 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Vi kommer i anslutning till konferensen att bjuda in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster. Programmet presenteras under september.

Varmt välkommen till Malmö 27-28 november!

Läs mer: http://www.brandfarligvara.se