Krav på utrustning i dammiga miljöer

Här finns information för dig som ska placera utrustning i explosionsfarliga områden. Det krävs att utrustningen uppfyller ATEX produktdirektiv 2014/34/EU. Produktdirektivet har införts i svensk lagstiftning genom AFS 2016:4 Utrustningar för explosionsfarlig miljö, samt ELSÄK-FS 2006:4 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Läs mer här:

krav_på_utrustning