Modelleringsprojekt: Dammexplosioner med öppen källkod

RISE och Chalmers samarbetar i ett modelleringsprojekt om dammexplosioner finansierat av AFA-försäkring. Projektet startade februari 2019 och pågår i tre år. Vill du medverka i projektet, läs mer i pdf-filen!

modelleringsprojekt