Nytt internationellt samarbete

Redaktionen är både glada och stolta att kunna meddela att vi nu upprättat ett internationellt samarbete med DustSafetyScience. Ett samarbete som har samsyn på att vi måste höja kunskapsnivån för att kunna förebygga framtida olyckor genererade av dammexplosioner.

Samarbetet med en så välrenommerad aktör som DustSafetyScience innebär att vi stärker våra förutsättningar och vår mission att bygga en stark kunskapsbank i Skandinavien och Europa med ett internationellt perspektiv.

Läs mer här:

samarbete SDE-DSS