Tre företag – Brandskyddslaget, Brandtec och PS Group – har blivit ett och tillsammans är vi Brandskyddslaget eller i korthet BSL. Vi är idag ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom riskhantering och brandskydd med 100 medarbetare på kontor i åtta städer. Tillsammans med vårt systerbolag Risktec Projektledning erbjuder vi konsultation och utbildning riktad mot byggbransch, fastighetsförvaltning, samhällsbyggnation och industri.

Vår verksamhet som riktar sig mot industrin tydliggörs genom affärsområdet BSL Industri som erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning och utbildning inom riskhantering och processäkerhet. Våra specialisttjänster för processäkerhet innehåller så väl övergripande säkerhet som expertkunskap.

Tillsammans har våra medarbetare en lång och gedigen erfarenhet av branschen och en unik kompetens för riskhantering i industrin, vilket bl.a innefattar dammexplosioner, brandfarliga varor och stöd i frågor som rör hela HSE-området (Health, Safety, Environment).