RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare. Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny. 

RISE har Sveriges mest välutrustade provningslaboratorium för dammexplosioner och brandprovningar och tillhandahåller provningsingenjörer och forskare specialiserade på brandförlopp, brandutredningar, explosioner och riskhantering. Vi erbjuder en mängd olika tjänster för att kartlägga och begränsa brand- och explosionsrisker.