Utbildning: Dammexplosioner

Dammexplosioner

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på anläggningar som hanterar brännbara fasta ämnen, exempelvis trä, papper, plast, torra livsmedel eller metaller, och där finfördelat material hanteras eller kan uppstå. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen har en direkt koppling till gällande ATEX-direktiv.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men har man praktisk erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri är det en fördel.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar.

Innehåll

Kursen utgår från praktiska exempel.

  • Vad krävs för en dammexplosion, förlopp och skadeverkningar
  • Viktiga säkerhetsdata
  • ATEX-klassning och krav på utrustning
  • Förhindra explosiv atmosfär
  • Eliminera tändkällor
  • Förhindra och begränsa skadeverkningar

Kursledare

Ken Nessvi, PS Group – ken.nessvi@psgroup.se

Kursmaterial

IPS handledning: Dammexplosioner
IPS handledning: Dammexplosioner, åtgärder för att förhindra och lindra effekterna

 

Läs mer här: www.ips.se