Utbildning: Dammexplosioner

Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Sedan 2003 finns det krav på att alla dessa verksamheter ska ha samlad dokumentation, klassade riskzoner och skyltning för att kunna minska sina risker.

På vår utbildning summerar vi internationell kunskap, krav och kloka erfarenheter. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Explosion.

Mål

Efter utbildningen kan du bättre bedöma riskerna, förebygga och begränsa skador.

Innehåll

Vi visar hur en dammexplosion går till och varför det händer. Utbildningen tar upp hur du förebygger och minskar riskerna. Vi går också igenom gällande regelverk och ATEX-direktiven.

Avsedd för

Produktions- och säkerhetsansvariga som arbetar inom fastbränsleanläggningar och industri (livsmedel, spannmål, trä, metall, plast, läkemedel och sågverk), räddningstjänstpersonal och yrkesinspektörer.

Längd

1 dag

Företagsanpassad utbildning

Vill du att vi kommer ut på plats och genomför utbildningen hos er? Vi skräddarsyr gärna utbildningen utifrån era behov och förutsättningar. Kontakta oss på utbildning@brandskyddsforeningen.se eller telefon 08-588 474 00.