Vad är ett Explosions Skydds Dokument (ESD)?

Här har vi kortfattat samlat information om vad man bör tänka på inför upprättande av ett explosionsskyddsdokument och vad som däri ska stå. Vikten av upprättandet och att det sker på rätt vis kan inte nog understrykas. Dokumentet ska även hållas aktuellt.

Behöver ni mer info och/eller hjälp med upprättandet så finns vi här!

Läs mer här:

explosionsskyddsdokument

s2014_13