Våra partners

SafeDustExplosion drivs av dess partners och huvudpartners, finansiering sker primärt i form av anslutningsavgifter. SafeDustExplosion är inte vinstdrivande och alla intäkter ska användas till drift, administration och marknadsföring.