Våra partners

Safe Dust Explosion drivs av dess partners och huvudpartners, finansiering sker primärt i form av anslutningsavgifter. Safe Dust Explosion är inte vinstdrivande och alla intäkter ska användas till drift, administration och marknadsföring.