Partnerskap

SafeDustExplosion samlar branschkunskap, forskning och utbildning i syfte att öka kunskapsnivån och sprida nya rön i ämnet. Nationellt som internationellt. Detta görs primärt med utgång från webbplatsen www.safedustexplosion.org. Andra kanaler är LinkedIn och riktade nyhetsbrev samt mässor, seminarier, föreläsningar, utbildningar m m.

Vår ambition är att berörda verksamheter ska förstå och hantera sina explosionsrisker. Vårt fokus riktas mot en optimal säkerhetskultur för att förebygga brand- och explosionsolyckor.

SafeDustExplosion

  • drivs av dess partners och huvudpartners
  • finansieras primärt av anslutningsavgifter för partners och huvudpartners
  • är inte vinstdrivande, alla intäkter ska användas till drift, administration och marknadsföring