Vetenskaplig artikel: Unsteady 3-D RANS simulations of dust explosion in a fan stirred explosion vessel using an open source code

Branschen behöver verktyg som kan simulera dammexplosioner i hela processanläggningar. Just nu pågår forskning gällande en ny CFD-modell för att kunna åstadkomma just detta. Bland annat finns ett pågående arbete i Safe Dust Explosions digitala arbetsrum.

Redaktionens Ken Nessvi är medförfattare tillsammans med Chen Huang, RISE, och Andrei N. Lipatnikovb, Chalmers, till artikeln ”Unsteady 3-D RANS simulations of dust explosion in a fan stirred explosion vessel using an open source code”, som publicerats i Journal of Loss Prevention in the Process Industries 67 (2020). 

Hela artikeln hittas här:

1-s2.0-S0950423020305246-main

Läs mer om Journal of Loss Prevention här:

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-loss-prevention-in-the-process-industries